KADRA

 

mgr Justyna Bawełkiewicz wychowawca klasy IVa, nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego
mgr Beata Bukańska wychowawca klasy kl. Ic, edukacja wczesnoszkolna
mgr Irena Ciężobka biblioteka
mgr Bartłomiej Fedko nauczyciel muzyki, wychowania fizycznego
mgr Beata Górowska wychowawca klasy VIb, nauczyciel j. polskiego, muzyki
mgr Anna Janur wychowawca klasy Ib, edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Jonakowska-Żal wychowawca klasy IIIa, edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Kędroń wychowawca klasy Vb, nauczyciel historii, j. polskiego
mgr Elżbieta Konstanty wychowawca klasy IIb, edukacja wczesnoszkolna
ks. Zbigniew Kożuch nauczyciel religii
mgr Katarzyna Kuciel wychowawca klasy VIIa, nauczyciel informatyki, matematyki
mgr Monika Ledniowska wychowawca klasy 0b, edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Leśniak świetlica
mgr Tomasz Leśniak nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Joanna Lorek wychowawca klasy IVb, nauczyciel informatyki, matematyki
mgr Anna Łatka wychowawca klasy Ia, edukacja wczesnoszkolna
mgr Paweł Łabuda nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Jolanta Łojek wychowawca klasy VIa, nauczyciel j. polskiego
mgr Beata Maciuszek wychowawca klasy VIc, nauczyciel j. angielskiego
mgr Teresa Mosurek wychowawca klasy 0c, edukacja wczesnoszkolna
mgr Stanisław Mosurek nauczyciel historii, WDŻ, WOS
mgr Michał Mrzygłód wychowawca klasy VIIIa, nauczyciel EDB, informatyki, matematyki
mgr Agnieszka Pietrzak wychowawca klasy Va, nauczyciel j. angielskiego
mgr Bożena Potoczek wychowawca klasy 0a, edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Ruchała nauczyciel plastyki, przyrody, techniki
mgr Renata Sałamacha nauczyciel biologii, chemii, fizyki, WDŻ
ks. Piotr Siemek nauczyciel religii
mgr Małgorzata Surowiak doradctwo zawodowe, pedagog
mgr Maria Szałasz wychowawca klasy IIIb, edukacja wczesnoszkolna
mgr Edyta Szczygieł wychowawca klasy IIa, edukacja wczesnoszkolna
mgr Barabara Witecka nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Lidia Zbieg nauczyciel geografii, przyrody