2018.09.29 Jak udzielić I pomocy - prelekcja w klasie III SP

Zajęć związanych z tematyką udzielania pomocy nigdy zbyt wiele. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ma decydujące znaczenie w chwilach zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia. Bogatsi o tę wiedzę są uczniowie Szkoły Podstawowej w Świniarsku


Jak udzielać pierwszej pomocy osobie, która nagle zasłabła, a także co zrobić w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia - postępowanie w takich sytuacjach omawiała z uczniami klas IIIa i IIIb pani Elżbieta Konstanty, w trakcie specjalnie zorganizowanej prelekcji zwracała uwagę na sposób postępowania na wypadek zakrztuszenia, zasłabnięcia, zatrzymania krążenia, złamania czy tamowania krwotoku.

Spotkanie z panią Elżbietą było także okazją do przybliżenia młodym ludziom najważniejszych zasad związanych z działaniami równie ważnymi, jak samo udzielenie pierwszej pomocy. Dlatego też kolejny raz powróciła do kwestii związanych z odpowiednim powiadomieniem służb ratowniczych. Dzieci mogły dowiedzieć się tego, jakie informacje należy przekazywać rozmówcy, na co zwrócić szczególną uwagę w sytuacji, gdy liczy się każda minuta.

Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży od najmłodszych lat umiejętności niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej jest niezmiernie ważnym aspektem szeroko rozumianej edukacji. Piątkowe zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy zaraz po ich zakończeniu podkreślali, że w razie zaistniałej sytuacji, będą wiedzieć, jak skutecznie pomóc.

Galeria zdjęć

20180928_105334.jpg
20180928_105348.jpg
20180928_110223.jpg
20180928_110233.jpg
20180928_110245.jpg
20180928_110704.jpg
20180928_110706.jpg
20180928_110958.jpg
20180928_111337.jpg