2019.05.27 Zajęcia z architektury w klasach drugich

W roku szkolnym 2018/ 2019 klasy drugie uczestniczyły w zajęciach warsztatowych z architektury. Prowadząca zajęcia p. Sylwia- zawodowy architekt, wprowadzała dzieci  w tajniki tego wspaniałego zawodu. Poznały specyfikę tej bardzo odpowiedzialnej i twórczej pracy, zobaczyły najsłynniejsze budowle świata, poznały historię projektowania, budowy domów i mostów. Krok po kroku, w bardzo atrakcyjny, przykuwający uwagę sposób, dzieci realizowały różne zadania, wcielając się w rolę architektów. Tworzyły projekty budynków, wnętrz i mostów, konstruowały budowle i mosty z użyciem różnych materiałów, tworzyły makiety miasta. Uwzględniały w tworzeniu projektów ważne parametry: światło, wytrzymałość materiałów, mierzenie elementów itp. Te dodatkowe zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością i znacznie poszerzyły swoją wiedzę i umiejętności. Rozbudziły zainteresowania. Na ukończenie cyklu każdy z uczestników otrzyma certyfikat małego architekta. Planujemy w przyszłym roku szkolnym rozszerzyć  ofertę zajęć dodatkowych o zajęcia ze sztuki, gdyż dzieci wspaniale realizują się w tego typu projektach.

Galeria zdjęć

20190111_122908 (1).jpg
20190111_122908.jpg
20190111_124539.jpg
20190111_124747.jpg
20190111_125429.jpg
20190111_133448.jpg
20190315_130241.jpg
20190315_134103.jpg
20190315_134347.jpg
20190524_130338.jpg
20190524_134927.jpg