Rekrutacja - dokumenty

 

REKRUTACJA 2022/2023

 

1. do oddziału przedszkolnego – obowiązkowo dzieci 6 letnie- z rocznika 2016; rodzice dzieci 4 i 5 letnich (z rocznika 2018 i 2017) mogą złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego;

                              

2. do klasy pierwszej szkoły podstawowej – obowiązkowo dzieci 7 letnie z rocznika 2015;

 

3. do klasy czwartej sportowej o specjalności pływanie.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w harmonogramie rekrutacji. Wymagane druki można pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu szkoły.

 

Zapisów dzieci można dokonywać w sekretariacie szkoły codziennie w godz. od 7.15 do 14.00

- do oddziału przedszkolnego i klasy I - od 14 lutego do 11 marca 2022 r.

- do klasy IV sportowej o specjalności pływanie - od 14 lutego do 4 marca 2022 r.


1) Szczegółowy harmonogram zapisów dzieci na rok szkolny 2022/2023

2) Wymagane dokumenty:

     a) Oddział przedszkolny

          *oświadczenie do oddziału przedszkolnego

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

          *wniosek przyjęcia do oddziału przedszkolnego

          *oświadczenie - wielodzietność

 

     b) Szkoła Podstawowa kl. I

          *oświadczenie rodzica kandydata do klasy I SP 

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. I SP

          *wniosek o przyjęcie do kl. I SP

          *zgłoszenie do kl. I SP

          *wniosek - religia

 

     c) Szkoła Podstawowa kl. IV sportowa o specjalności pływanie

          *oświadczenie rodzica kandydata do klasy IV SP 

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. IV SP

          *wniosek o przyjęcie do kl. IV SP

          *regulamin oddziału sportowego

 

     d) Szkoła Podstawowa

        *podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej

        *wniosek - religia